EL PLE DONA SUPORT A LA MOCIÓ “LA JUSTÍCIA, TAMBÉ EN CATALÀ” PRESENTADA PER MÉS PER LLUCMAJOR

27 DE MOAG DE 2022

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar la moció presentada per MÉS per Llucmajor que, amb el lema “La justícia, també en català”, té com a objectiu promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.    

La moció de MÉS per Llucmajor va ser aprovada gràcies als vots a favor de tots els partits de l’oposició i d’EL PI, mentre que la resta de partits de l’equip de govern (PP-C’s-ASI- “Vox”) hi votaren en contra.

EL GOVERN DONA LA RAÓ A MÉS PER LLUCMAJOR I DESCARTA AMPLIAR L’ESPLANADA DEL PORT DE S’ESTANYOL

18 DE MAIG DE 2022

Des de MÉS per Llucmajor volem expressar la nostra satisfacció pel fet que la Comissió Balear de Medi Ambient ens hagi donat la raó i hagi informat desfavorablement sobre l’ampliació de l’esplanada del costat del Club Nàutic de s’Estanyol que gestiona Ports de les illes Balears. El projecte guanyava terreny a la mar i estava inclòs en el Pla General de Ports de les Illes Balears (2018-2033).

Cal recordar que aquesta ampliació quintuplicava l’esplanada actual, guanyant terreny a la mar, fins a una extensió total de 6.500 metres quadrats. Una obra desproporcionada, difícilment justificable i que desfigurava la zona.

Quan va sortir el pla inicial, des de MÉS per Llucmajor presentàrem al·legacions i una moció en el ple de l’Ajuntament de Llucmajor que fou aprovada per unanimitat, mitjançant la qual reclamàvem, entre altres coses, que no es realitzi la millora d’aquesta ampliació.

Davant la retirada d’aquest projecte, la regidora i portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, aplaudeix la decisió: “Celebram que ens hagin fet cas i es pugui aturar aquest projecte que era desproporcionat i injustificat”.

APROVADA PER UNANIMITAT LA MOCIÓ DE MÉS PER LLUCMAJOR PER RECUPERAR EL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JOVE

13 de maig de 2022

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar una moció de MÉS per Llucmajor mitjançant la qual es compromet a recuperar de forma urgent el Servei de Dinamització Jove de Llucmajor, s’Arenal i Urbanitzacions.

Recordam que durant la passada legislatura i fins a 2020, l’Ajuntament de Llucmajor va oferir el Servei de Dinamització Jove a Llucmajor, s’Arenal, Badia Gran i les Palmeres i, a més, oferia un complet servei de dinamització i informació juvenil.

La portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, explica que “la irrupció de la Covid-19 va trencar aquestes dinàmiques i va fer impossible desenvolupar les programacions tal com estaven pensades i el Servei de Dinamització Juvenil va acabar per desaparèixer”.

Barceló explica però que amb la tornada a la normalitat “consideram que és necessari que un col·lectiu tan important i sensible com són els joves vagi recuperant aquesta normalitat i amb ella totes les eines de socialització i esbarjo que la pandèmia de Covid-19 ha interromput”.

ACONSEGUIM APROVAR LA NOSTRA MOCIÓ PER LA LÍNIA DE BUS NOCTURNA PELS JOVES ELS CAPS DE SETMANA I VIGÍLIES DE FESTIUS

29 d’abril de 2022

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar ahir per unanimitat la moció de MÉS per Llucmajor mitjançant la qual s’insta a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a la creació dins la línia L501 (Manacor-Palma) i la L504 (Urbanitzacions) de freqüències de BUS nocturn que apropi als nostres joves a les zones d’oci els divendres, dissabtes i vigílies de festius.

La portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, explica que “Llucmajor és un municipi viu, plural i divers que necessita continuar treballant a millorar la seva mobilitat. Aquesta mobilitat pública i col·lectiva s’ha d’ajustar contínuament a la realitat i a les noves necessitats que té la ciutadania”.

En aquest sentit, explica que “els joves del nostre municipi ens fan arribar la necessitat de poder tenir una alternativa al cotxe per desplaçar-se a les zones d’oci de Palma i als pobles del voltant”, apunta Barceló. En la mateixa línia afegeix que “està demostrant que si el servei és l’adequat els joves utilitzen de forma massiva el transport públic. Els nostres joves mereixen poder gaudir d’una mobilitat pública també pels moments d’esbarjo i actualment no hi ha cap mitjà de transport públic col·lectiu que cobreixi la distància entre aquestes zones i Llucmajor durant la nit”.

En el debat del ple es va deixar clar que el nou servei de TIB ofereix un millor servei, ja que els ciutadans valoren la comoditat i la puntualitat del servei. Per això el nombre d’usuaris ha augmentat. Davant aquesta situació, donada per l’oferiment d’un bon servei i el consegüent augment d’usuaris, l’Ajuntament de Llucmajor sol·licita a la Conselleria de Mobilitat i habitatge que reforci els serveis a les hores punta, augmentant-hi la capacitat i les freqüències.

Finalment, Barceló apunta que “ara mateix els nostres joves es veuen obligats a desplaçar-se amb cotxes amb tot el que aquest mitjà de transport comporta en molts aspectes com ara despesa, inconvenients per aparcar i també amb els seus inconvenients des del caire de la seguretat viària”.

L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR OBLIGAT A RETORNAR 150.000 EUROS DE LES AJUDES QUE HAVIA DE DESTINAR ALS COMERÇOS

25 d’abril de 2022

L’equip de govern (PP-C’s-PI-ASI- “Vox”) de l’Ajuntament de Llucmajor  continua sense saber gestionar els diners públics i, a un any de concloure la legislatura, els ciutadans, empreses i comerços del municipi continuem patint el pitjor ajuntament en els pitjors moments que es recordin.La prova la tenim amb la gestió dels diners per a la reactivació econòmica post pandèmia, ja que dels 2.044.611 € disponibles, tan sols n’ha repartit 592.500, és a dir, un 29 %.

L’Ajuntament de Llucmajor al març de l’any passat va signar un conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i Consell de Mallorca pel qual l’Ajuntament rebia 272.305,71 euros de cada institució amb el compromís de convocar subvencions adreçades als sectors econòmics afectats per les restriccions sanitàries associades a la COVID-19.

Però les dues convocatòries d’ajudes convocades per l’Ajuntament de Llucmajor foren un fracàs, ja que només s’ha concedit ajudes per un valor de 592.500 €, de les quals cada institució se’n fa càrrec de 197.500 €.

En aquest sentit, el regidor de Més per Llucmajor, Miquel Serra, explica que “a banda del fet que els sectors econòmics del municipi han vist minvades la seva capacitat de reactivació a causa de la mala gestió de l’equip de govern, ara a més a més l’Ajuntament de Llucmajor es veu obligat a retornar 150.000 euros al Govern balear i Consell de Mallorca a raó de 75000 cadascun per no haver-ho repartit adequadament”.

CAMPANYA DE BONS PER CONSUM

A banda d’aquestes ajudes, Serra destaca a més “la funesta gestió de la campanya de bons per consum que han estat tot un èxit a tots els municipis de Mallorca on s’han dut a terme”. En aquest sentit, el regidor informa que dels 300.000€ disponibles, l’Ajuntament de Llucmajor només n’ha donat 4730. “La gestió d’aquesta campanya hauria de fer empegueir a tots els membres de l’equip de govern però especialment al batle i a la regidora de comerç perquè és un sistema de reactiva econòmica que ha triomfat a tots els municipis on s’ha realitzat”.

En definitiva l’Ajuntament encara té pendent per repartir més d’un milió sis-cents mil euros per repartir sense que fins al moment s’hagin vist moviments en aquest sentit. Apunt de començar el mes de maig, no han convocat aquestes ajudes, com a mostra el pla de subvencions que serà aprovat la setmana vinent no les contempla.

MÉS PER LLUCMAJOR TITLLA D’IRRRESPONSABLE I TEMERARI EL PROJECTE DE CLAVEGUERAM DE VALLGORNERA

11 d’abril 2022

Des de MÉS per Llucmajor titllam “d’irresponsable i temerari” el projecte de dotació
de clavegueram de les urbanitzacions de Cala Pi, Vallgornera i es Pas, atès que el
projecte d’assistència tècnica i la direcció d’obra de la dotació de serveis i estació
depuradora presenta un seguit de mancances des d’un punt de vista econòmic,
tècnic, social i ambiental.


En aquest sentit, el regidor de MÉS per Llucmajor, considera que “l’aprovació de la
modificació de crèdit d’1,1 milions d’euros en el passat ple és un “brindis al sol” per
part de l’equip de govern, ja que saben que aquesta no és la solució que necessita
la zona”.


Cal recordar que el projecte ha d’incloure la construcció d’una xarxa de clavegue-
ram per buit a les tres urbanitzacions. A més d’una depuradora a la zona i les obres
per dotar o remodelar la totalitat de serveis a les zones urbanes d’abastiment, enllu-
menat públic, asfaltat i voravies.


Des d’un punt de vista econòmic, no hi ha cap ajuda previst d’Europa, Madrid, el
Govern balear o el Consell de Mallorca, a les quals es pugui adherir l’Ajuntament
de Llucmajor per afrontar aquesta obra. Només existeix el compromís del Govern
de les Illes Balears per construir la depuradora.

En aquest sentit, Serra adverteix que “l’elevat cost d’aquest projecte farà que cada propietari hagi de fer front al pagament de 30.000€ en contribucions especials, una quantitat difícilment assumible
per molts de veïns”. Serra recorda que “parlam d’un projecte descomunal de prop de 43 milions d’euros i l’Ajuntament de Llucmajor mai no ha emprès una inversió d’aquesta
envergadura”.


Per la seva banda, l’Ajuntament hauria d’assumir entre 5 i 10 milions d’euros del
romanent de tresoreria però a l’hora de fer-ne ús pensam que ja no podrà per les
limitacions de despesa que actualment estan suspeses.

DUBTES SOCIALS


Al fet d’haver de pagar contribucions especials s’hi ha d’afegir la manca de “mà es-
querra” de l’Ajuntament de Llucmajor que a hores d’ara i amb unes contribucions
especials tan elevades a l’horitzó encara no s’ha reunit ni informat als veïnats de la
zona per explicar el projecte ni les seves conseqüències.


A més, Miquel Serra apunta que “des de MÉS per Llucmajor també estem preocu-
pats perquè no s’ha analitzat adequadament el creixement urbanístic i poblacional
que es podria desfermar en una zona que no està adequadament dotada de ser-
veis bàsics com ara escola o centre de salut entre altres”.

En aquest sentit, Serra afegeix que “tampoc està garantit l’abastiment d’aigua ni les connexions per carretera, ja que la d’urbanitzacions ja presenta símptomes de saturació”.

DUBTES AMBIENTALS

Especialment greu és el cas de l’existència a la zona de la Cova de Pas de Vall-
gornera que està protegida com a Zona d’Especial Conservació (ZEC). Serra expli-
ca que “no existeix un estudi d’impacte ambiental a la Xarxa Natura 2000 per tal de
complir amb requeriments de la legislació vigent”. No existeix un informe de reper-
cussions ambientals a la Xarxa Natura 2000 per tal de complir amb els requeri-
ments de la legislació vigent. Serra vol incidir en el fet que “la cova d’es Pas de Va-
llgornera és única, espectacular i no entenem com l’Ajuntament de Llucmajor la pot
amenaçar plantejant aquest projecte”.


Així mateix, el sòl urbà de les tres urbanitzacions és contigu als dos espais prote-
gits de la Xarxa Natura 2000, que són susceptibles de veure’s afectats per les ac-
tuacions, el LIC i ZEPA del Cap Enderrocat – Cap Blanc i el ZEC i ZEPA de l’arxipè-
lag de Cabrera. No es pot fer cap passa sense disposar dels informes ambientals
favorables. Realitzar una despesa d’1,1 milions d’euros sense conèixer la viabilitat
ambiental seria una gran irresponsabilitat.

DUBTES TÈCNICS

Amb tot, cal recordar que l’organisme de referència en l’àmbit geològic d’Espanya,
l’IGME (Instituto Geológico y Minero de España) va redactar un complet informe el
juny del 2017 sobre la zona i on a les seves conduccions en el qual advertia que
“una obre de clavegueram suposa un elevat risc d’enfonsament, per la qual cosa la
seva execució és molt poc viable i, en cas de fer-se hauria de comptar amb totes
les garanties necessàries per evitar riscos de col·lapse i alteracions del sistemaambiental de la cavitat”. L’IGME plantejava com alternativa la instal·lació de foses sèptiques estanques a cada habitatge, estratègia que es va seguir durant la passada legislatura.

CONCLUSIONS:

Són massa dubtes per a un projecte tan important i tenim la sensació que és l’enè-
sima ocasió on ens volen vendre fum, anunciant un projecte que difícilment podrà
executar-se. Però aquest pic el fum ens costarà 1,1 M d’euros d’un projecte amb
molta possibilitat haurà de romandre dins d’un calaix eternament.

Des de Més per Llucmajor demanam un estudi adequat de la situació que complei-
xi quatre eixos fonamentals:

1- Fer cas a l’IGME quan recomanava la creació d’una comissió mixta formada per
Ajuntament, altres administracions i experts per cercar la solució més adient. Fet
que no s’ha realitzat. També respecte a fer un estudi geofísic més complet, carrer
per carrer del projecte. No s’ha fet.
2- Xerrar amb els veïnats sobre el projecte i les conseqüències, econòmiques i so-
cials, d’aquest.
3- Fer un estudi econòmic i jurídic de les conseqüències de declarar no urbanitza-
ble de la zona (sobretot a la part afectada per la cova).
4- No fer la despesa de fer un projecte (1,1 M) fins que els dubtes s’hagin resolt de
forma adequad

MÉS DENUNCIA “MANCA DE CORATGE I DECISIÓ POLÍTICA” EN UNS PRESSUPOSTS QUE DEIXEN LLUCMAJOR SENSE INVERSIONS IMPORTANTS

25 de març de 2022

MÉS per Llucmajor ha denunciat que els pressuposts de 2022 fan evident la “manca de coratge i decisió política” l’equip de govern (PP-C’s-PI-ASI- “Vox”), ja que no inclouen cap projecte ni inversió important i que solucioni problemes endèmics del nostre municipi.

En el decurs del debat del ple dels pressuposts, el regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, va lamentar que en els tres darrers anys Llucmajor “no ha aconseguit cap subvenció provinent d’una convocatòria oberta i on s’hagués pogut competir amb projectes que han aconseguit altres municipis que sí que han fet els deures”.

En aquest sentit, Serra insistí en el fet que hi ha hagut convocatòries de subvencions del Govern balear i el Consell de Mallorca que “han passat per davant de nosaltres sense poder aprofitar-les”.

Des de MÉS denunciam que Llucmajor només ha aprofitat aquelles convocatòries nominals, les no competitives, per exemple les provinents del Consell de Mallorca i que gràcies a elles es reformarà la plaça Major de s’Arenal i el carrer del born i el de la rectoria a Llucmajor.Per Serra tot plegat respon a la “improvisació de l’equip de govern que ens ha fet arribar tard pràcticament per tot o directament, no arribar” a moltes convocatòries.

REGLES FISCALS

En la mateixa línia, des de MÉS per Llucmajor que tot i que l’any passat es varen aprovar transferències de crèdit per un valor de 12 milions d’euros, “continuam tenint la sensació que no s’ha aprofitat prou, ni en quantitat ni en ritme”.

En aquest sentit, Serra criticà que l’equip de govern “ha apostat per l’execució d’un nombre gran de petits projectes, que han col·lapsat completament l’Ajuntament. La nostra petició per al 2022 és concentrar la despesa en un nombre menor de projectes però de major entitat. Aquells que no es podran executar quan retornin les regles fiscals”.

Serra apunta que a hores d’ara el romanent de tresoreria ja supera els 35 milions d’euros, un fet que no és una bona notícia sabent que enguany serà, i ho lamentam, el darrer any on les regles fiscals estiguin totalment suspeses.

Finalment, el regidor ha recordat que en el debat dels pressuposts de 2021 MÉS per Llucmajor ja va advertir de “la importància de tenir els departaments claus de l’ajuntament adequadament dotats en matèria de personal. Un personal que està fent miracles amb els recursos limitats de què disposa”.

MÉS PER LLUCMAJOR ACONSEGUEIX PERLLONGAR EL TERMINI PER ADHERIR-SE A LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE RESIDUS

28 de febrer

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor celebrat dimecres va aprovar la moció de MÉS per Llucmajor mitjançant la qual reclamàvem que l’Ajuntament es comprometés a ampliar en dos mesos el termini per adherir-se a la campanya de la ITR (Inspecció Tècnica de Residus).

La moció va sortir aprovada amb una esmena de l’equip de govern i en lloc de perllongar el termini dos mesos, se n’afegirà un. És a dir, el mes de març, atès que l’actual acaba el vinent dia 28 de febrer.

Així mateix, amb l’aprovació d’aquesta moció, l’Ajuntament de Llucmajor es compromet a dur a terme una campanya de comunicació per tal d’arribar a més usuaris. “Pensam que l’Ajuntament de Llucmajor no ha donat la informació adequada per arribar a la majoria de contribuents del municipi i això es fa palès amb la baixa adhesió de la campanya de la ITR de l’any passat que fou només d’un 25 %“, explica el regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra.

En aquest sentit, Serra afegeix que “si la comunicació dels avantatges econòmiques d’adherir-se a aquest programa es fa correctament i es donen facilitats per apuntar-s’hi, no tenim cap dubte que els usuaris s’hi voldran adherir“.

Cal recordar que aquest programa permet als ciutadans i empreses que realitzin bones pràctiques en matèria de separació de residus, tenir una tarifa reduïda de la taxa de recollida i tractament de residus.

Volem animar a la gent a apuntar-se a aquest programa, ja que hi guanyem tots. D’una banda, l’economia familiar amb un estalvi i el medi ambient amb la reducció de la quantitat de residus a la incineradora”, conclou Serra.

APROVADA PER UNANIMITAT LA MOCIÓ DE MÉS PER LLUCMAJOR PER A LA RECUPERACIÓ DELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1 de febrer de 2022

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar per unanimitat una moció de MÉS per Llucmajor mitjançant la qual es compromet a recuperar els Consells Participatius tant territorials com sectorials durant 2022.

Així mateix, el document també recull una millora substancial pel que fa a la participació ciutadana en els plens de l’Ajuntament de Llucmajor, ja que el punt d’intervenció popular es realitzarà a l’inici de les sessions.

En aquest sentit, la portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, explica que “pensam que si posam les intervencions a l’inici de les sessions, augmentarà la participació i assistència veïnal als plens de la Corporació Municipal perquè fins ara havien d’esperar al final de la sessió després dels precs i preguntes, cosa que s’arriba a allargar molt de temps”.
En aquest sentit, en la moció aprovada recordam que “el reglament de participació ciutadana aprovat la passada legislatura va avançar sensiblement els mecanismes de participació en el municipi amb la incorporació de la participació en els plens per part de ciutadans i associacions o la creació dels Consells territorials i sectorials”.

Tot plegat però ha d’anar seguit d’una campanya d’informació municipal mitjançant la qual l’Ajuntament de Llucmajor informi i promocioni els mecanismes de participació als plens per part de ciutadans i associacions.

Des de MÉS per Llucmajor tenim clar que la participació ciutadana és un dels eixos fonamentals de la democràcia. Els ciutadans han de formar part activa i contínua de la vida política del seu municipi i els representants polítics tenim l’obligació de facilitar totes les vies possibles per augmentar la participació ciutadana.