MÉS PER LLUCMAJOR DESBLOQUEJA LA CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI QUE CONNECTARÀ TOTES LES URBANITZACIONS

13 DE GENER DE 2021

MÉS PER LLUCMAJOR va aconseguir aprovar en el passat ple ordinari una moció relativa als pressuposts participatius de 2021. D’una banda, amb l’aprovació d’aquesta moció la formació aconseguí el compromís de l’equip de govern d’executar els projectes pendents dels pressuposts participatius de 2018 i que romanien bloquejats. 


Aquests projectes són la construcció d’un carril per a bicicletes que connecti les urbanitzacions interiorment i també una ruta saludable a Llucmajor. Foren dues de les propostes elegides per la ciutadania en el decurs del procés participatiu que posà en marxa el pacte de govern de la passada legislatura i que compten amb un pressupost de 50.000€ cadascun. 


Aquesta part de la moció de MÉS fou aprovada per unanimitat però no així el punt del mateix document que feia referència a la recuperació dels pressuposts participatius per aquest any i que fou votat per separat a petició de l’equip de govern.  


El regidor de MÉS PER LLUCMAJOR, Miquel Serra, defensà la moció en el ple apuntant que la passada legislatura es posaren en marxa els pressuposts participatius “amb la intenció de posar a debat, identificar prioritats i decidir determinades inversions. Els pressuposts participatius són imprescindibles en la gestió moderna municipal i ajuden a les institucions municipals a ser més transparents, propers a la ciutadania i fomentar una cultura més democràtica i participativa en el poble”.

MÉS PER LLUCMAJOR ACONSEGUEIX QUE L’AJUNTAMENT DONI AJUDES PER CONSUM LOCAL I SUBVENCIONS A BARS I RESTAURANTS

30 DE DESEMBRE DE 2020

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor ha aprovat avui per unanimitat una moció de MÉS PER LLUCMAJOR mitjançant la qual es compromet a donar ajudes per fomentar el consum en el comerç local i subvencionar els bars i restaurants, per tal de fer front a la crisi socioeconòmica causada per la Covid-19.

En la moció de la formació ecosobiranista es demanava que l’Ajuntament de Llucmajor es comprometés a destinar 800.000 € en vals de consum destinats als ciutadans amb l’objectiu d’incentivar el consum local en un moment econòmic especialment difícil i també 300.000€ per a subvencionar els bars i restaurants del municipi.

Finalment, a petició de l’equip de govern, el partit ha acceptat retirar les al·lusions a quantitats concretes i deixar-ho en mans del departament d’Intervenció qui decidirà en darrer extrem quines quantitats s’hi poden destinar. 

En aquest sentit, el regidor de MÉS PER LLUCMAJOR, Miquel Serra, qui ha defensat la moció, ha acceptat les esmenes, però ha demanat que “les quantitats, si no són les que nosaltres demanam, que s’hi acostin molt. Si no poden ser 800.000€ que siguin 600.000, però no menys i si finalment el departament d’Intervenció conclou que hi podem destinar una xifra superior idò benvingut sigui”.


“Celebram que aquesta moció s’aprovi perquè pensam que és una mesura real i efectiva i així s’ha demostrat a un municipi com el de Manacor que, com explicam a la moció, té una situació social, econòmica i demogràfica idèntica a Llucmajor”, apunta Serra.

Cal recordar que des que començà la pandèmia Més per Llucmajor demana a l’Ajuntament de Llucmajor que doni ajudes directes i faci accions efectives per a fomentar les petites i mitjanes empreses del municipi. De fet, el passat mes de maig presentàrem 30 propostes per fer front a la crisi de la pandèmia i reclamàvem campanyes i ajudes directes per fomentar el comerç local.

MÉS PER LLUCMAJOR RECLAMA LA CREACIÓ D’UNA ORDENANÇA D’ESTÈTICA DE L’ENTORN URBÀ

23 de desembre de 2020

MÉS PER LLUCMAJOR reclama que l’Ajuntament redacti una ordenança municipal d’estètica de l’entorn urbà i fixa de termini l’any 2021 perquè aquesta sigui aprovada. 

La formació apunta que aquestes normes han d’estar adaptades a la realitat i estètica de Llucmajor, s’Arenal i Urbanitzacions.

Aquesta petició serà tractada en el ple ordinari del mes de desembre mitjançant una moció que presenta MÉS PER LLUCMAJOR davant les queixes que arriben de ciutadans sobre actuacions que afecten l’estètica de l’entorn urbà.

Alguns exemples són rètols comercials que rompen l’harmonia de l’entorn, poc estètiques instal·lacions d’aparells d’aires condicionats, antenes parabòliques, cablejats o d’altres elements. Aquestes instal·lacions són exemples que creen polèmica i reben les crítiques de la gent. 

Els ecosobiranistes consideren que “l’Ajuntament té l’obligació d’establir mesures per a la millora de l’entorn urbà, apreciable des de la via pública, perseguint-ne la uniformitat estètica i l’harmonia amb la resta de l’entorn”.

La portaveu de MÉS PER LLUCMAJOR, Maria Barceló, explica que “l’Ajuntament ha de vetllar i posar ordre perquè en l’estat actual dóna la sensació que molta gent fa el que vol sense un mínim de rigor estètic i en algunes ocasions sembla un campi qui pugui amb algunes actuacions de més que dubtós gust i rigor per l’estètica”.  

“L’objectiu primordial d’aquesta nova ordenança ja de ser conservar l’estètica general del municipi i la seva tipologia tradicional, el manteniment i la millora dels valors del paisatge urbà i de la imatge del municipi de Llucmajor”, apunta el partit.  

MÉS PER LLUCMAJOR LAMENTA LA INCAPACITAT DE L’EQUIP DE GOVERN PER TIRAR ENDAVANT ELS SEUS PROPIS PROJECTES

9 de desembre de 2020

Més per Llucmajor denunciam la incapacitat de l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor que es dedica única i exclusivament a viure de les rendes dels projectes iniciats la passada legislatura i no només això sinó que a més és del tot incapaç de tirar endavant iniciatives i projectes que han posat en marxa.
El balanç del primer any i mig de legislatura no pot ser més decebedor: ni un metre de voravia arreglada, ni un carrer asfaltat, ni cap millora als nostres parcs infantils o jardins.


La portaveu de Més per Llucmajor, Maria Barceló i el regidor de la formació, Miquel Serra, fan balanç i recorden que “la passada legislatura ens donaven matadura i ens criticaven que no fèiem millores i, per exemple, tot i que hem d’admetre que ens agradaria haver fet més, en 4 anys vàrem arreglar 7 quilòmetres de voravies, molts de carrers asfaltats de bell nou i millorarem 20 parcs infantils de tot el terme municipal que en pitjor estat es trobaven”.


Pel que fa als projectes que anuncià el pacte per pal·liar les conseqüències socioeconòmiques de la crisi COVID-19, no n’hi ha hagut cap que s’hagi executat de forma correcta. No hi ha cap rebaixa d’imposts, ni subvencions per ajudar les famílies. Cap mesura d’ajuda als comerços, empreses o autònoms. Del més d’un milió d’euros que varen publicar que destinarien a serveis socials, n’ha quedat una quarta part.
De les subvencions pressupostades per ajudar a clubs esportius i entitats culturals, pràcticament res. I podríem seguir amb una interminable llista de millores anunciades i no executades.

LA COVID COM A EXCUSA

De manera recurrent i sense gaire èxit intenten amagar-se darrere la situació sanitària actual, indubtablement complicada per a la majoria de llucmajorers. Però la situació de l’Ajuntament és òptima, una institució sanejada respecte al deute, on els seus ingressos no han variat de forma significativa i amb més de 15 milions d’euros als bancs que l’Ajuntament està autoritzat a gastar.

Miquel Serra i Maria Barceló.


Davant les dificultats, els polítics han de ser resolutius, valents i dinàmics. Res d’això trobam avui a l’Ajuntament, on les desconfiances externes i internes, les pors al canvi i la falta de coneixement del municipi i de la gestió administrativa fan que res vagi endavant.


De fet, pensam que la inactivitat del pacte i de les diferents àrees, manté encara més paralitzat al municipi tan social com econòmicament. Amb polítiques valentes, l’Ajuntament de Llucmajor podria contribuir a dinamitzar l’economia i la vida social del municipi. Per contra, s’excusen en la Covid per no fer res i, com sempre, qui ho paga és el poble. 


Insistim: no han estat capaços d’executar cap projecte propi, de fet, ara per ara, només llueixen iniciatives que es trobaren en marxa de la passada legislatura com ara la implantació de la recollida de residus porta a porta, les millores en neteja viaria i en la recollida selectiva, la imminent reforma de la residència de Llucmajor, la compra del Teatre Recreatiu, o l’avenç de les obres del futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.

Altres projectes que vàrem deixar a punt d’arrancar i que esperam que aviat siguin una realitat són els projectes de millora de s’Arenal: la reforma de la plaça Reina Maria Cristina, l’eix cívic del carrer Gran i General Consell, la recuperació de l’antic traçat de les vies del tren per fer-hi una via verda o les millores projectades al torrent dels Jueus. 

MÉS EXIGEIX AL BATLE QUE CESSI DE FORMA IMMEDIATA AL REGIDOR TRÀNSFUGA JOSÉ MIGUEL PASTOR

11 de novembre de 2020

Més per Llucmajor exigeix al batle de Llucmajor, Eric Jareño, que no demori més la cessió de tots els seus càrrecs dins l’equip de govern del regidor trànsfuga ex de VOX, José Miguel Pastor, que figura com a membre no adscrit a cap formació.


La formació ecosobiranista fa aquesta petició després de la contundent sentència del Tribunal Suprem de finals del passat mes d’octubre, en la qual deixa clar que els regidors trànsfugues no poden assumir nous càrrecs a les administracions ni percebre retribucions econòmiques a conseqüència del seu pas a la condició de regidors no adscrits.


Cal recordar que Pastor començà la legislatura com a regidor de VOX, partit amb el qual es presentà a les eleccions de 2019 i que donà suport a l’elecció d’Eric Jareño com a batle de Llucmajor. Mesos més tard, el regidor abandonà el partit d’extrema dreta i figura com a regidor no adscrit.


A principis del passat mes d’octubre José Miguel Pastor va entrar a formar part de l’equip de govern i el batle li assignà les àrees de Participació Ciutadana i Atenció a la Ciutadania a Urbanitzacions, una tasca per la qual percep 35.000€ anuals per una dedicació de 6 hores al dia.


Amb la incorporació de José Miguel Pastor al seu equip, Eric Jareño demostra que vol comandar a qualsevol preu. A banda de botar-se la recent i esmentada sentència del suprem, li volem recordar que també vulnera el pacte anti transfuguisme en l’àmbit estatal que signà el seu propi partit.

Eric Jareño i José Miguel Pastor, el dia del nomenament del primer com a batle de Llucmajor.

MÉS ACONSEGUEIX QUE L’AJUNTAMENT RETI HOMENATGE AL DARRER EQUIP DE GOVERN REPUBLICÀ DE LLUCMAJOR

29 d’octubre de 2020

Els 11 regidors que conformen l’oposició a l’equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor votaren a favor de la moció presentada per Més per Llucmajor amb la qual cosa s’aconsegueix que el municipi faci justícia amb el darrer equip de govern republicà, els integrants del qual foren assassinats o represaliats el 1936. Amb l’aprovació de la moció, l’aleshores batle de Llucmajor, Bartomeu Sastre Garau i els regidors: Miquel Monserrat Parets, Julià Lladó Albertí, Joan Pau Mut Puigserver i Joan Miquel Amengual, seran reconeguts i tendran un espai a Llucmajor amb una placa en el seu record i també de tots els llucmajorers i llucmajoreres que varen donar la vida o sofrir represàlies per la llibertat i la democràcia. 


Així mateix, l’Ajuntament de Llucmajor editarà una publicació senzilla que inclourà textos explicatius, biografia, fotografies i altre material que es consideri rellevant. 


Des de Més per Llucmajor celebram poder fer aquest homenatge que consideram de justícia amb un equip de govern legítim, “amb persones que van patir el drama de la Guerra Civil, l’expulsió del consistori i els càrrecs de responsabilitat dels que van ser elegits per defensar la democràcia, així com el silenci, el menyspreu, l’oblit i les terribles dificultats que van patir els seus parents després. És necessari recordar que sobre cap d’ells va existir cap delicte i que el motiu de la seva persecució va ser únicament la seva afiliació política”.


Tot i la satisfacció d’haver aconseguit tirar endavant la moció amb el suport de la resta de partits que conformam l’oposició (PSIB, UP, PI i LLLL), hem de lamentar que els partits de l’equip de govern s’hagin alineat amb l’extrema dreta d’exintegrants de VOX, per votar en contra de dur a terme aquest reconeixement. Fan palès el que denunciàrem fa poc: que l’extrema dreta ha entrat a l’Ajuntament de Llucmajor i veim que té molta influència en el si de l’equip de governEns sorprèn i entristeix que alguns dels regidors i regidores que votaren en contra, no tenguessen ni la delicadesa de refugiar-se en l’abstenció. Ara passaran a la història amb un vot en contra de la democràcia i la justícia envers un equip de govern legítim.

Esperam que, tot i el seu vot en contra, l’equip de govern i especialment el batle de Llucmajor Eric Jareño, respectin aquesta petició de la majoria de representants del poble i duguin a terme com més aviat millor aquesta la iniciativa proposada en la moció. 

MÉS DEMANA QUE ES RETI HOMENATGE AL DARRER EQUIP DE GOVERN REPUBLICÀ DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

26 d’octubre de 2020

MÉS PER LLUCMAJOR ha presentat una proposta mitjançant la qual reclama que l’Ajuntament de Llucmajor reti homenatge al darrer equip de govern municipal republicà de Llucmajor amb la instal·lació d’una placa en el seu record a l’Ajuntament de Llucmajor, que digui: 

L’Ajuntament de Llucmajor en homenatge i reconeixement als membres de l’equip de govern Municipal a la Segona República que varen ser assassinats o represaliats durant els anys següents: 

Bartomeu Sastre Garau- Batle 

Miquel Monserrat Parets- 1r tinent de batle 

Julià Lladó Albertí- 3r tinent de batle 

Joan Pau Mut Puigserver- Regidor 

Joan Miquel Amengual- Regidor 

així com a tots els llucmajorers que varen donar la vida o sofrir represàlies per la llibertat i la democràcia.

(Al centre el batle Bartomeu Sastre i a la seva esquerra el tinen de batle Miquel Monserrat Parets)

A banda de la instal·lació de la placa, MÉS demana que l’Ajuntament de Llucmajor realitzi una publicació senzilla que inclogui textos explicatius, biografia, fotografies i altre material que es consideri rellevant. 


En el seu escrit, que serà elevat al ple ordinari del mes d’octubre de l’Ajuntament de Llucmajor que se celebra el vinent dia 21 d’octubre, la formació argumenta que “és un acte de justícia amb les persones que van patir el drama de la Guerra Civil, l’expulsió del consistori i els càrrecs de responsabilitat dels que van ser elegits per defensar la democràcia, així com el silenci, el menyspreu, l’oblit i les terribles dificultats que van patir els seus parents després. És necessari recordar que sobre cap d’ells va existir cap delicte i que el motiu de la seva persecució va ser únicament la seva afiliació política”.

Quan es va produir el cop d’estat, juliol del 1936, l’equip de govern municipal de Llucmajor estava constituït per Bartomeu Sastre Garau com a batle i Miquel Monserrat Parets, Julià Lladó, Joan Pau Mut i Joan Miquel com a tinents de batlia. Aquest equip de govern sorgeix de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 i de la posterior proclamació de la Segona República Espanyola. Hem de destacar que la proclamació de la República es féu de forma pacífica i el traspàs de poder a les noves autoritats republicanes es féu dins un clima de normalitat i on el batle Sastre fou triat per unanimitat.


El 20 de juliol de 1936, les forces que donaven suport a la rebel·lió contra la legalitat republicana prengueren el control de Llucmajor i amb ell iniciaren les mesures repressives com la destitució de funcionaris, les primeres detencions dels membres del legítim govern municipal i les persecucions a tot aquell que s’havia significat dins l’esquerra.  


En el document que serà debatut en el ple, MÉS PER LLUCMAJOR  conclou que “més enllà de la repressió que patiren és un deure de les institucions democràtiques reconèixer la seva tasca en l’intent de modernització del municipi duites a terme o proposades pel consistori republicà”. Així, aporta alguns exemples com ara la millora de les infraestructures educatives i sanitàries del poble amb l’inici dels tràmits per construir un nou centre escolar de Llucmajor (Ses escoles) i el projecte d’una Casa de Socors Municipal. També durant aquest període es va iniciar la tramitació d’una política tributària municipal que compensés les desigualtats socials de l’època. Objectius, tots ells, que avui gaudirien d’un ampli consens dins la societat però que llavors suposaren una important innovació. 

(Jaume Tomàs i el rector, Eugeni Rodríguez, el dia què es retirà l’escut feixista de la façana de l’església).


Des de MÉS per Llucmajor recorden algunes de les iniciatives realitzades al municipi per tal de recuperar i restablir la memòria i la justícia democràtica: retirada de símbols feixistes de la plaça de la Reina Maria Cristina de s’Arenal o de la façana de l’església de Llucmajor, canvis de noms de carrers o l’excavació i recerca de fosses de represaliats com ara les del Pou de s’Àguila i al cementiri de Llucmajor o la declaració de Joan Monserrat Parets com a fill il·lustre.

MÉS PER LLUCMAJOR DEMANA AL PACTE UN IMPULS A LES SUBVENCIONS CULTURALS, SOCIALS, ESPORTIVES I AL COMERÇ LOCAL

19 d’octubre de 2020

MÉS PER LLUCMAJOR demana al pacte de l’Ajuntament que doni un impuls a les ajudes i subvencions culturals, socials i esportives i que habiliti una partida per al comerç local.


La portaveu de Més per Llucmajor, Maria Barceló, explica que “en els temps que vivim no podem retallar en subvencions com ha passat enguany, ans el contrari: hem de donar un impuls, reinventar-les si cal i posar-hi imaginació perquè les associacions i entitats puguin tirar endavant”.


Aquesta petició de Més arriba després que l’equip de govern aprovés el pla estratègic de subvencions 2020 al mes d’octubre quan el darrer que aprovàrem el pacte anterior fou al mes de març de 2019.


Les ajudes socials, culturals i esportives es redueixen respecte a l’exercici anterior. Ens preocupen aquelles associacions que fins ara tenien subvencions (bandes, ball de bot, gegants …) i que l’equip de govern va canviar a canvi d’unes actuacions que no s’han pogut realitzar a la pandèmia. Barceló apunta que “ara no tendran ni factures ni subvencions. Ens demanam quines solucions té previst aportar l’equip de govern”. 


Especialment greu també és que les subvencions al comerç desapareixen en l’any que el sector més ho necessita. Des de Més per Llucmajor consideram que hagués estat un moment perfecte no només per recuperar-les i sinó per potenciar-les.


En aquest sentit, Barceló recorda que “durant el mes de setembre es va presentar un vídeo de promoció del comerç local i està molt bé. El comerç necessita una forta empenta per part de tots, també per part de l’Ajuntament i lamentam que no la tenguin. Aquesta és una oportunitat perduda més per demostrar la importància que té el comerç local”.


Pel que fa a les ajudes a les entitats i associacions esportives, ens agradaria saber com ho volen fer, veim complicat que en els tres mesos que queden d’any, l’equip de govern sigui capaç de presentar unes bases, donar un termini de presentació i resoldre. Si és així aquests 25000€ es podrien destinar a partides més necessitades com serveis socials i no tenir-les innecessàriament bloquejades.

MÉS PER LLUCMAJOR EXIGEIX JAREÑO QUE POSI ORDRE A LA SALA I COMENCIN A FER FEINA PELS LLUCMAJORERS

7 d’octubre de 2020

Més per Llucmajor mostra la seva preocupació per la manca d’ordre i comandament en el pacte de govern que gestiona l’Ajuntament de Llucmajor. Aquestes mancances fan que els encarregats per vetllar i solucionar els problemes dels ciutadans de Llucmajor, s’Arenal i Urbanitzacions defugin de les seves responsabilitats. El pitjor de tot és quan aquesta deixadesa repercuteix en els sectors més sensibles i necessitats.

Un exemple flagrant el tenim en el darrer ple. A principis del mes de juny el batle anunciava la transferència d’1 milió d’euros (aquí teniu la notícia) per destinar a emergència social i donar solucions als problemes causats per la Covid-19. Idò només hi destinen 270.000€, és a dir, una quarta part i amb 4 mesos de retard des que ho varen anunciar. No només això, l’autorització per poder gastar l’esmentat milió d’euros és del mes de març, és a dir, fa 7 mesos que l’Ajuntament de Llucmajor hagués pogut fer ús d’aquesta partida.
Davant aquesta situació, exigim al batle i al seu equip un esforç extra per a solucionar els problemes dels ciutadans.

ÀREES SENSE REGIDORS

Tal vegada tot plegat és a causa també de la manca de coordinació entre els partits del pacte. De fet, han passat tres mesos des que el batle destituí dels seus càrrecs als regidors de Llibertat Llucmajor i a hores d’ara encara no ha cobert les àrees de gestió que ocupaven.

El batle ha estat incapaç de reconstruir l’equip de govern. Ens preocupa especialment que no hi hagi responsable d’atenció a la zona de les urbanitzacions, actualment la més populosa, amb més de 13.000 habitants que no tenen un regidor al qual dirigir-se.

Altres àrees que actualment no tenen regidor delegat estan la participació ciutadana, transparència i mobilitat. Tres dels punts febles de l’actual equip de govern i que no poden quedar un dia més sense ser assignades a un responsable polític.

EL PLE APROVA LA PROPOSTA DE MÉS I BONIFICARÀ LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER AUTOCONSUM

1 d’octubre de 2020

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar ahir per unanimitat la moció presentada per Més per Llucmajor mitjançant la qual la formació demanava que l’Ajuntament de Llucmajor promogui la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum.


Així, l’Ajuntament de Llucmajor modificarà les ordenances oportunes per tal de bonificar les instal·lacions que promouen les energies renovables. D’aquesta manera, bonificarà un 50 per cent de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als particulars que instal·lin plaques solars. Així mateix, també gratificarà amb un 20 per cent l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO). Aquestes bonificacions han d’entrar en vigor a partir de dia 1 de gener de 2021.


Mitjançant la moció de Més per Llucmajor, l’Ajuntament de Llucmajor es compromet també a promoure activitats de sensibilització i informació per fomentar la implantació de l’autoconsum al municipi.


La portaveu de Més per Llucmajor, Maria Barceló, celebrà l’aprovació de la proposta de la formació ecosobiranista: “Fa un any l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per al municipi de Llucmajor i una de les accions que proposa el pla és la promoció de la instal·lació de plaques solars per autoconsum. Per això i per tal que aquest document no quedi dins un calaix com sovint passa, hem presentat aquesta moció perquè l’Ajuntament faci passes i apliqui polítiques reals que incrementin la producció d’energies renovables al nostre terme municipal”.