EL PLE APROVA LA PROPOSTA DE MÉS I BONIFICARÀ LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER AUTOCONSUM

1 d’octubre de 2020

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar ahir per unanimitat la moció presentada per Més per Llucmajor mitjançant la qual la formació demanava que l’Ajuntament de Llucmajor promogui la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum.


Així, l’Ajuntament de Llucmajor modificarà les ordenances oportunes per tal de bonificar les instal·lacions que promouen les energies renovables. D’aquesta manera, bonificarà un 50 per cent de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als particulars que instal·lin plaques solars. Així mateix, també gratificarà amb un 20 per cent l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO). Aquestes bonificacions han d’entrar en vigor a partir de dia 1 de gener de 2021.


Mitjançant la moció de Més per Llucmajor, l’Ajuntament de Llucmajor es compromet també a promoure activitats de sensibilització i informació per fomentar la implantació de l’autoconsum al municipi.


La portaveu de Més per Llucmajor, Maria Barceló, celebrà l’aprovació de la proposta de la formació ecosobiranista: “Fa un any l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per al municipi de Llucmajor i una de les accions que proposa el pla és la promoció de la instal·lació de plaques solars per autoconsum. Per això i per tal que aquest document no quedi dins un calaix com sovint passa, hem presentat aquesta moció perquè l’Ajuntament faci passes i apliqui polítiques reals que incrementin la producció d’energies renovables al nostre terme municipal”.

MÉS PER LLUCMAJOR RECLAMA MESURES REALS I EFECTIVES DE SUPORT AL COMERÇ LOCAL

23 de setembre de 2020

Més per Llucmajor reitera la seva petició al pacte de govern municipal perquè concedeixi ajudes directes als comerços i empreses del municipi afectats per la crisi de la Covid-19. Des de la formaciófeim aquesta petició arran de l’edició d’un vídeo promocional del petit i mitjà comerç del municipi.

Aplaudim totes les iniciatives que serveixen per promocional i reactivar l’economia del municipi  tot i que lamentam que només surtin uns pocs de comerços i empreses i on la majoria dels comerços locals no s’han sentit representats. 


Des de Més per Llucmajor donam suport a aquest tipus d’iniciatives però pensam que, ara més que mai, a banda de vídeos promocionals, s’han de dur a terme polítiques extraordinàries i això passa per a la concessió d’ajudes directes com les que s’estan oferint a altres municipis. 
En aquest sentit, reclamam que es destini a ajudes a comerços i autònoms el milió d’euros que s’ha estalviat en la recollida de fems arran de la baixada de generació comercial i turística.

MÉS PER LLUCMAJOR DENUNCIA QUE LA PARTIDA D’AJUDES DE SERVEIS SOCIALS ESTÀ GAIREBÉ ESGOTADA

17 de setembre de 2020

La mala gestió i la improvisació del pacte que gestiona l’Ajuntament de Llucmajor s’han fet paleses en el pitjor moment i afecten un departament que si en condicions normals és indispensable, ho ha esdevingut encara més atesa la crisi social i econòmica causada per la Covid-19.


Des de Més per Llucmajor hem reclamat des del dia en què es decretà l’estat d’alarma la dotació de més pressupost i personal al departament de serveis socials. De fet, eren bona part del gruix de les 33 mesures per afrontar la crisi que des de la nostra formació férem arribar al pacte. Idò a hores d’ara, el pacte manté gairebé esgotada la partida d’ajudes del departament i ha aturat la contractació del nou personal.


Aquests fets s’evidenciaren en el decurs del passat ple quan el pacte va deixar sense efecte dues modificacions de suplement de crèdit (22/2020) i crèdit extraordinari. En total sumaven 1.000.000 € que s’havien de destinar personal de reforç covid (360.000€), atencions benèfiques (440.000€) i altres subministres de prevenció (250.000€). A banda d’això també es deixa sense efectes la compra de vehicles elèctrics o etiqueta zero (350.000€).


Aquesta transferència de crèdit, que consisteix a utilitzar els estalvis municipals per al departament de serveis socials, va ser autoritzada pel govern de Madrid a mitjans del mes de març. L’objectiu compensar el previsible augment d’expedients i demandes d’ajudes tramitades des del departament de Serveis Socials. Han passat sis mesos i l’Ajuntament encara no ha transferit aquest crèdit situant els serveis socials municipals en un estat crític. Sense recursos per garantir les ajudes i sense la possibilitat de poder contractar el necessari reforç de personal.

Des de Més per Llucmajor lamentam que l’enèsim error en la tramitació fa que s’hagi hagut de tirar enrere aquesta transferència de crèdit, la qual cosa provoca un endarreriment en la prestació que no es pot permetre ni acceptar en aquests moments en què la ciutadania més necessita aquest servei bàsic.

MÉS PER LLUCMAJOR CRITICA LA MANCA D’ÈTICA DE L’EQUIP DE GOVERN QUE PRIVA D’AJUDES A FAMÍLIES, EMPRESES, COMERÇOS I AUTÒNOMS

8 de setembre de 2020

En el ple extraordinari celebrat avui, Més per Llucmajor ha denunciat la manca d’ajudes econòmiques a famílies, comerços i empreses i autònoms afectats per la crisi socials i econòmica causada per la Covid-19.

Concretament, el partit critica l’equip de govern perquè no aprofiten l’estalvi de 750.000€ per la minva de les tones de fems generades i incinerades durant els darrers mesos. Ans el contrari, destinen aquest estalvi a arreglar la falta de control sobre la despesa de l’Ajuntament que ells gestionen i de la qual en són responsables. És a dir, el pacte s’aprofita d’una desgràcia com és la pandèmia per COVID per tapar el forat produït en la despesa durant l’any anterior.


Cal recordar que en el ple del passat mes de març es va donar compte de la liquidació del 2019 i es va confirmar els pitjors dels auguris, l‘equip de govern municipal ha perdut el control sobre la despesa, gastant 3 milions d’euros més d’allò que tenien autoritzat. Motiu pel qual avui han aprovat la declaració de no disponibilitat de 3 milions del pressupost de despeses per a l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Llucmajor.


Amb aquesta decisió l’equip de govern ha traspassat una línia vermella i demostra una manca absoluta d’ètica i empatia envers els ciutadans de Llucmajor. Volem recordar que altres ajuntaments de Mallorca han executat mesures similars amb l’estalvi del capítol de residus. Volem destacar i insistir en el fet que l’Ajuntament de Llucmajor presenta una caixa sanejada per poder fer front no només a les ajudes que requereix la crisi social i econòmica actual sinó també a altres ajudes ordinàries.

I aquesta situació passa a Llucmajor justament quan des del govern de Madrid s’ha aprovat que les entitats local queden eximides de complir la regla de despesa per al curs 2020 per poder fer front a les dificultats econòmiques associades a la pandèmia de COVID-19. Això darrer demostra i evidencia encara més la manca de competència i aptitud dels actuals gestors de la cosa pública.


L’Ajuntament de Llucmajor perd una gran ocasió de poder ajudar a les empreses, comerços i negocis que més malament ho passen. Pensam que aquesta manca d’empatia envers els ciutadans només pot respondre a la ineptitud dels responsables polítics d’aquest pacte i també a la manca de projecte comú entre els diferents partits polítics que el conformen que fa que tothom tiri pel seu vent.

EL PLE ORDINARI DE JULIOL TREU A LA LLUM LES VERGONYES DEL PACTE DE GOVERN

30 de juliol de 2020

El ple ordinari del mes de juliol va despullar totes les vergonyes del pacte de govern que aquesta legislatura va accedir a l’Ajuntament de Llucmajor.

La moció de Llibertat Llucmajor, partit que fou expulsat del pacte pel batle el passat dia 1 de juliol, mitjançant la qual reclamava la retirada dels assessors de l’equip de govern, va treure la superfície moltes de les vergonyes del pacte actual.

D’una banda, demostra la demagògia de Llibertat Llucmajor atès que reclama que retirin l’assessora d’ASI quan ells durant molts de mesos varen tenir un assessor fins que aquest va cessar curiosament quan va esclatar el cas dels pilons del delta. No acaba aquí la cosa. Va sortir a la llum que Llibertad Llucmajor volia que a principis del mes de juny comencés una nova assessora del seu partit per substituir al cessat. Això, a banda de demagògic, és una autèntica vergonya i més tenint en compte que ho reclamaven excusant-se en la crisi de la Covid-19, fet que evidencia una manca de respecte absoluta per les persones del nostre municipi que més malament ho passen.

A banda de la incongruència, la demagògia i la poca vergonya de LlLl, gairebé el més greu de tot plegat perquè es juga amb els doblers de tots els llucmajorers i llucmajoreres i a més i per davant de tot, amb la gestió de l’Ajuntament de Llucmajor, rau en el fet que en el debat sobre la polèmica dels assessors, va quedar clar que aquestes contractacions per part d’ASI i Llibertad Llucmajor fou una moneda de canvi pel suport dels dos partits al nomenament d’Eric Jareño com a batle de Llucmajor.

MÉS PER LLUCMAJOR DEMANARÀ AL PLE QUE RECLAMI PODER FER ÚS DEL SUPERÀVIT PER FER FRONT A LA CRISI

També que no es negociï cap fórmula perquè el Govern central pugui disposar dels fons de les entitats locals

20 de juliol de 2020

Més per Llucmajor presentarà una moció en el proper ple mitjançant la qual obrirà el debat sobre l’ús del romanent de tresoreria per part de l’Ajuntament de Llucmajor, una quantitat que és de gairebé 16 milions d’euros i que roman paralitzada a causa de la coneguda Llei Montoro.

Aquesta moció ha pres més importància després que hagi transcendit la notícia que el Govern central no només no deixa fer ús d’aquests romanents a les administracions locals sinó que a més a més, vol que els ajuntaments els prestin a l’estat.

Des de Més per Llucmajor consideram que la petició és inadmissible i més quan són els ajuntaments qui han de donar resposta i solucions a les necessitats bàsiques i vitals dels seus ciutadans mitjançant polítiques de proximitat i immediatesa. De fet, en les 30 propostes que va fer la nostra formació a l’Ajuntament de Llucmajor per a fer front a la crisi de la Covid-19, el punt de partida més important era poder fer ús d’aquesta partida de 16 milions d’euros.

MOCIÓ

En la moció que elevarem al ple, consideram precisament que per reforçar les iniciatives que ha emprès el Govern central per fer front a la Covid-19, cal “reforçar i complementar aquestes mesures amb les quals poden oferir les corporacions locals de les Illes Balears per incidir en polítiques socials i d’estímul de l’economia, utilitzant els més de 600 milions de romanents que tenim congelats a les entitats financeres de les illes”.

Per tot plegat, proposarem al ple l’adopció que acordi flexibilitzar les regles fiscals d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de regla de despesa que impedeixen actuar a l’administració més propera davant els ciutadans de manera que permeti reforçar les polítiques socials i de reactivació econòmica que requereix i requerirà la crisi de la COVID-19.

A més també demanam que no es negociï cap fórmula perquè el Govern pugui disposar dels fons de les entitats locals. Que no es coarti l’autonomia local atorgada per la Constitució Espanyola i es vulgui beneficiar dels fons dels estalviadors per sufragar despeses de competències de Govern estatal o autonòmic. Que es permeti a les entitats locals exercir la seva autonomia per establir mesures d’estímul a la demanda i reactivació de l’economia amb els seus propis recursos i sense els límits de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Des de Més per Llucmajor demanam el suport de tots els partits de l’Ajuntament de Llucmajor i, especialment dels partits estatals com el PPi, sobretot, els que actualment estan al capdavant del Govern central, PSOE i Podemos (Unides Podem), als quals reclamam que pressionin davant els seus representants a Madrid perquè no agafin aquestes partides econòmiques dels ajuntaments.

MÉS PER LLUCMAJOR RECLAMA CELERITAT I VALENTIA AL BATLE EN LES MESURES PER FER FRONT A LA CRISI DE LA COVID-19

L’Ajuntament de Llucmajor podria destinar 1,7 milions d’euros de forma imminent a ajudes socioeconòmiques

8 de juliol de 2020

Més per Llucmajor reclama al batle més celeritat i valentia a l’hora de tirar endavant les ajudes socials i econòmiques per fer front a la crisi derivada de la COVID-19. La formació apuntà que les mesures anunciades fins ara són insuficients.


El Govern de l’estat ha autoritzat als ajuntaments a destinar el 20 % del superàvit municipal a Serveis Socials. En el cas concret de Llucmajor, suposaria poder invertir 1.700.000 euros. L’Ajuntament renuncia a fer ús d’aquests recursos i només té previst destinar menys de la meitat: 800.000 euros. Quantitat que consideram insuficient per donar resposta a les necessitats sobrevingudes a les famílies per la crisi de la COVID-19.

Més per Llucmajor ha donat suport a les propostes presentades fins ara pel que fa a ocupació de la via pública per terrasses i mercats. També a les propostes relacionades amb els serveis de piscines municipals i escoletes. Però aquestes no es poden considerar ajudes, són simplement reconèixer que no es poden cobrar serveis que no es varen poder realitzar amb normalitat durant l’estat d’alarma. Les ajudes han d’anar més enllà, la necessitat és evident i l’Ajuntament disposa de recursos suficients per executar-les.

Una proposta de MÉS per Llucmajor que roman sobre la taula des de fa mesos és la bonificació de la taxa per la recollida i tractament de residus a aquells comerços que s’han vist afectat per la pandèmia. Hem de fer notar que la crisi ha suposat una minva en la producció de residus respecte a l’any passat superior al 40%. Aquesta menor producció de residus ha provocat a l’Ajuntament un estalvi d’1 milió d’euros que seria de justícia destinar a la bonificació esmentada i que ja s’està duent a termes a altres municipis.

Els recursos actuals de l’ajuntament són encara molt superiors a aquests, els estalvis, romanent de tresoreria, de l’Ajuntament a inicis d’any era de 16.100.000 €. Per la qual cosa la mobilització de recursos feta fins ara ens pareix insuficient. Ens preocupa també la situació de la partida d’ajudes per a cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans de Llucmajor, la partida pressupostaria que es destinava als pressuposts es va esgotar fa mesos i només l’ajuda in extremis del Consell de Mallorca que va portar 142.000 € va evitar que el departament col·lapsés.

També dins de l’àrea de serveis socials, reiteram la necessitat de reforçar de forma urgent el nombre de treballadors i educadors socials municipals. Des de Més per Llucmajor ja vàrem denunciar que no té explicació que l’Ajuntament no reforci amb el personal necessari l’àrea de serveis socials quan reconeix que s’han duplicat el nombre d’usuaris i les ajudes a tramitar s’han hagut de multiplicar per 10.

MÉS PER LLUCMAJOR DEMANA AL BATLE QUE CESSI ALEXANDRO GAFFAR DE FORMA IMMINENT

Considera que l’abstenció del PP, de Cs i el vot a favor d’ASI demostra la manca de capacitat de govern d’aquest “pacte”

25 de juny de 2020

Davant la reprovació en el ple del regidor de l’equip de govern, Alexandro Gaffar de Llibertat Llucmajor, aprovada gràcies en bona part a les abstencions de PP i CS i els vots a favor d’ ASI, tots “socis” de govern del partit de l’edil reprovat, Més per Llucmajor considera que el batle de Llucmajor, Eric Jareño, l’ha de destituir de forma imminent o, en cas contrari, és Jareño qui ha de dimitir.
De tot plegat i a banda de l’actuació penalitzada, un dels fets que més sorprèn és l’actitud del batle qui, amb la seva abstenció, no només deixa en evidència un regidor del seu equip de govern, sinó que a més demostra la manca de confiança en el seu equip de feina. Això vol dir que al batle li és ben igual el que passi a l’Ajuntament que representa i també la imatge que pugui mostrar el seu equip i el municipi.
Des de Més per Llucmajor consideram que un batle té l’obligació de donar un suport absolut als membres del seu equip i donar-los la confiança perquè facin la feina de govern. Si el batle no es posiciona de forma clara al costat dels seus regidors, demostra públicament que, o bé ha perdut la seva confiança en ells (en el qual cas l’hauria de cessar) o bé que s’inhibeix de la seva obligació de mantenir el clima necessari per a poder exercir el govern municipal.
En el cas de Llucmajor, aquesta no és la primera vegada que el batle s’inhibeix de resoldre les disputes entre els membres del seu equip demostrant una vegada més que no exerceix com a batle demostrant una flagrant incompetència per exercir com a representant de tots els ciutadans i ciutadanes de Llucmajor. Per tant, el batle ha de cessar Gaffar o ha de dimitir.

Dit això, des de Més per Llucmajor, consideram que en el decurs del ple, el regidor reprovat, Alexandro Gaffar, va perdre l’oportunitat de donar explicacions sobre la polèmica dels pilons. Ans al contrari, va insistir en les seves males formes, dient mentides i sense assumir uns fets que semblen més que provats: va segrestar competències que no li tocaven, va desobeir els informes del cap de la Policia Local de Llucmajor i tot plegat amb el rerefons de beneficiar un company de partit.
En el decurs del ple, el regidor de Més per Llucmajor, Miquel Serra, va advertir al batle i a la resta de membres de l’equip de govern, que si mantenen al senyor Gaffar dins el seu equip de govern són corresponsables d’aquella decisió interessada.

GRÀCIES

11 de juny de 2020

(Article publicat a la revista “Llucmajor De pinte en ample”)

Des de Més per Llucmajor teníem clar que donar les gràcies havia de ser el motiu del primer article quan la revista tornàs a la seva activitat normal. Hi haurà temps per analitzar l’actuació política a tots els nivells, de celebrar els encerts i analitzar els errors. Hi haurà temps per repensar el futur i definir les fites a assolir d’aquesta nova realitat que s’albira. Abans de tot, però, ens toca ser agraïts amb totes aquelles persones que durant aquests mesos han cuidat i cuiden de nosaltres.

El primer dels agraïments ha de ser per als nostres professionals sanitaris i farmacèutics, que ens han cuidat sense descans, posant en risc la seva pròpia salut. Ara ja no sortim als balcons a dir-vos-ho però el nostre agraïment i reconeixement serà etern.

Gràcies als membres de la Policia Local, Protecció Civil, Guàrdia Civil i Bombers presents a Llucmajor per la seva imprescindible feina de contenció i seguretat. Sense aquesta feina hauria estat impossible frenar la propagació del virus.

Gràcies als treballadors socials de l’Ajuntament i a totes les associacions d’atenció social, amb especial menció als voluntaris de Càritas Llucmajor i s’Arenal que garanteixen les necessitats bàsiques de moltes famílies llucmajoreres.

Gràcies a professors, alumnes i famílies que han entès que el confinament no eren vacances i han canviat completament la seva forma de fer feina per fer que l’excepcionalitat no afectàs l’aprenentatge.

Gràcies a pagesos, botiguers, placers, transportistes i repartidors que vos heu encarregat de que no ens falti de res a nosaltres ni a les nostres famílies.

Gràcies als serveis de neteja, desinfecció i recollida de residus per garantir la salubritat dels nostres carrers i espais públics durant aquests mesos durs.

Gràcies als nostres majors que han sabut cuidar-se renunciant a tota possibilitat d’oci col·lectiu.

Gràcies a les persones que han fabricat mascaretes quan no n’hi havia al mercat, han fet menjar o li han fet la compra als seus veïnats.

Per acabar gràcies a tot els Llucmajorers per l’esforç i responsabilitat que ens permetrà tornar a la normalitat el més aviat possible. Per la nostra part ens comprometem a estar a l’alçada de la situació fent una oposició responsable i propositiva per garantir que les mesures per minimitzar els efectes de la crisi de la COVID-19 arribin el més aviat possible a famílies, comerços i autònoms.

MÉS PER LLUCMAJOR RECLAMA EL REFORÇ URGENT DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS

4 de juny de 2020

Més per Llucmajor reclama que l’Ajuntament de Llucmajor d’augmenti de forma immediata el nombre de treballadors socials. Actualment, hi ha 6 treballadors socials que en condicions normals serien el mínim desitjable, però amb la situació actual pensam que és urgent la contractació de personal de reforç, ja que ara per ara els treballadors socials atenen el doble dels expedients que seria desitjable.


L’agrupació de MÉS per Llucmajor ha fet un estudi de la situació actual del departament i ha elaborat una bateria de preguntes destinada al departament de Serveis Socials. La conclusió posa de manifest les mancances en recursos humans d’aquest important i sensible departament.

 
L’objectiu principal de l’Ajuntament durant aquests pròxims mesos ha de ser donar les respostes correctes a les necessitats que aquesta crisi sociosanitària i econòmica ha generat als nostres veïns. L’existència d’una llista d’espera per atendre als usuaris demandants demostra la saturació i col·lapse que viu avui el departament de serveis socials. Els usuaris que fan ús del departament de Serveis Socials ho fan en situacions de gran necessitat i no poden restar a l’espera de ser atesos pel departament de Serveis Social.


A banda d’aquesta demanda de noves contractacions, des de Més per Llucmajor lamentam la falta d’informació aportada per l’equip de govern per fer una anàlisi més exhaustiu de les necessitats de la situació municipal present i futures. Des de MÉS per Llucmajor oferim la nostra ajuda però aquesta és rebutjada per l’equip de govern municipal. Vivim en una situació d’emergència i consideram que l’atenció i resposta que precisen els nostres veïnats ha de ser urgent. No són assumibles llistes d’espera en aquest moment.


L’informe que Més per Llucmajor ha tramès al departament de serveis socials conté fins a 23 punts on també reclamam informació precisa sobre crèdit per atencions benèfiques, les ajudes tramitades en temps de la crisi, treballadors familiars i ajuda a domicili, el seguiment sobre gent gran i depenent, les ajudes psicosocials.


Com a conclusió, des del nostre partit pensam que un Ajuntament com el de Llucmajor, amb una situació econòmica sanejada, sense deute i amb superàvit, ha de fugir del fals dilema entre tenir uns serveis socials amb una plantilla adequadament dotada o que els ciutadans tenguin accés a les ajudes, com sovint se’ns vol fer creure. No es tracta de triar una de les dues opcions, no serà possible tramitar ajudes adequadament si no hi ha una feina prèvia i seguiment per part dels treballadors socials.