Volem fer de Llucmajor un municipi modern, transparent i participat.

Al BOIB 53, de 14/04/2015 es va publicar l’anunci d’aprovació inicial del reglament de participació ciutadana, reglament que va ser aprovat inicialment pel ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 25/03/2015.

La anteriorment esmentada publicació al bolletí oficial de la comunitat obre un termini d’exposició publica de 30 dies hàbils, durant els quals els ciutadans poden formular al·legacions i suggeriments.

Aquest plaç de presentacions d’esmenes encara està obert, ja que finalitza dia 20/05/2015.

És la intenció de MÉS per Llucmajor que el reglament de participació que definitivament s’aprovi sigui un reglament modern, proactiu i que dinamitzi vertaderament la participació ciutadana al municipi, per la qual cosa presentam les següents esmenes:

Participació individual i col·lectiva

Foment de la participació tan individual com col·lectiva, el reglament limita notablement la participació individual, només permet la participació mitjançant l’associacionisme. Nosaltres defensam les associacions però hem de donar oportunitat als ciutadans no associats a participar.

Sense transparència no hi ha participació.

imagen2260g

Només un Ajuntament que realment informi de les seves actuacions podrà generar participació de qualitat i debat enriquidor. Per això el reglament ha de comprometre a l’Ajuntament ha informar de tot allò que en ell se realitza, actes de plenaris, acords comissions, projectes,… Amb cap límit més que el dret a la protecció de dades dels seus ciutadans.

L’Ajuntament de Llucmajor és una administració prou opaca i volem obrir finestres i que entri llum clara.

Auditories ciutadanes

Els regidors amb responsabilitat de govern o d’oposició tendran l’obligació que donar la cara referent a la seva gestió. S’establiran reunions on la ciutadania pugui demanar comptes del compliment del programa electoral i els compromisos pels quals varen ser elegits o triats per al càrrec. Publicació de l’agenda dels polítics, tant electes com executius. Els telèfons i adreces electròniques dels regidors seran públics.

Facilitant l’accés a la informació municipal. Foment de les TIC

La millora de l’administració electrònica és clau per aconseguir un accés real a la informació per part de la ciutadania. Només un ciutadans ben informats podran generar debat, opinió, participació i crítica necessària. A la pàgina web municipal i les xarxes socials són eines completament desaprofitades actualment i a les quals un Ajuntament modern i participatiu s’ha de comprometre a potenciar de manera decisiva.

Memòries d’activitat

Cada any l’Ajuntament elaborarà una memòria d’activitats que pugui ser consultable (com a mínim per la web). Es tractaria de reflectir-hi: pressupost, plantilla, inversions i obres, principals acords presos, activitats, etc. Seria una bona font d’informació per al present i el futur a disposició dels grups polítics i els regidors, i de la ciutadania en general.

Audiència pública de pressuposts. (Pressupost participatius)

Té com a finalitat la participació en el debat de l’Ajuntament en aquestes qüestions i la formulació d’al·legacions i proposicions. La ciutadania i les associacions poden formular propostes o suggeriments en un espai d’Internet creat a aquest efecte.

Canvi d’horari als plenaris

Un municipi que creu realment en la participació ciutadana, no pot tenir els seus plenaris a horaris inaccessibles per la majoria dels ciutadans. Per això proposam modificacions en la data i l’horari dels plenaris. Amb la finalitat de potenciar la participació dels ciutadans als plens municipal sense burocratitzar el procés i modificar les condicions de celebració dels Plens Municipals (horaris, duració, publicitat del mateix) de forma que el seu desenvolupament pugui arribar al màxim de ciutadans i entitats. Per aquesta raó els plens se realitzaran el darrer dimecres de cada mes a partir de les 20h.

Participació al plenaris de les associacions

Permetrem a totes les associacions registrades la possibilitat d’intervenir als plenaris, fer preguntes i proposar temes de debat.

Plens Extraordinaris “L’Estat de Llucmajor”

emes molt important, del dia a dia queden en moltes ocasions fora del debat municipal, per aquesta raó proposam Introduir la celebració de Plens Extraordinaris dedicats exclusivament al “Estat del Municipi”, l’objectiu dels quals seria constatar els problemes i les necessitats més importants de Llucmajor, així com per valorar l’exercici del govern municipal.

Consells sectorials, territorials i fòrums de participació.

L’Ajuntament, en la seva voluntat de promoure la participació ciutadana en la vida municipal, crearà òrgans de participació ciutadana sectorials i territorials.

Consells municipals territorials

Els consells territorials es configuren com a òrgans de participació, consulta, informació i proposta sobre l’actuació municipal, que permet la participació dels veïns, els seus col·lectius i les entitats ciutadanes d’un nucli o grup de nuclis en la gestió dels assumptes municipals. La seva finalitat essencial és promoure una reflexió conjunta entre la ciutadania, les seves associacions i les autoritats municipals entorn dels assumptes que afecten la vida quotidiana de les diferents zones, i fer possible una implicació responsable de la ciutadania en la gestió municipal. A cada zona hi ha un consell territorial, que queda adscrit a l’oficina municipal corresponent. Es reuneix, almenys, dues vegades a l’any i les seves sessions són públiques.

Se proposen la constitució de tres consells territorials:

Consell territorial de Llucmajor

Consell territorial de s’Arenal

Consell territorial de les urbanitzacions

Consells territorials

Els consells territorials es configuren com a òrgans de participació, consulta, informació i proposta sobre l’actuació municipal, que permet la participació dels veïns, els seus col·lectius i les entitats ciutadanes d’un nucli o grup de nuclis en la gestió dels assumptes municipals. La seva finalitat essencial és promoure una reflexió conjunta entre la ciutadania, les seves associacions i les autoritats municipals entorn dels assumptes que afecten la vida quotidiana de les diferents zones, i fer possible una implicació responsable de la ciutadania en la gestió municipal. A cada zona hi ha un consell territorial, que queda adscrit a l’oficina municipal corresponent. Es reuneix, almenys, dues vegades a l’any i les seves sessions són públiques.

Se proposen la constitució de tres consells territorials:

Consell territorial de Llucmajor

Consell territorial de s’Arenal

Consell territorial de les urbanitzacions

Fòrum Ciutadà

El Fòrum Ciutadà de Llucmajor és el major òrgan de participació municipal en el qual representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat, amb funcions d’estudi, debat, consulta i proposta en determinats temes estratègics com són la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social del municipi de Llucmajor. Obligació de convocar, com a mínim, cada 6 mesos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s