MÉS PER LLUCMAJOR TITLLA D’IRRRESPONSABLE I TEMERARI EL PROJECTE DE CLAVEGUERAM DE VALLGORNERA

11 d’abril 2022

Des de MÉS per Llucmajor titllam “d’irresponsable i temerari” el projecte de dotació
de clavegueram de les urbanitzacions de Cala Pi, Vallgornera i es Pas, atès que el
projecte d’assistència tècnica i la direcció d’obra de la dotació de serveis i estació
depuradora presenta un seguit de mancances des d’un punt de vista econòmic,
tècnic, social i ambiental.


En aquest sentit, el regidor de MÉS per Llucmajor, considera que “l’aprovació de la
modificació de crèdit d’1,1 milions d’euros en el passat ple és un “brindis al sol” per
part de l’equip de govern, ja que saben que aquesta no és la solució que necessita
la zona”.


Cal recordar que el projecte ha d’incloure la construcció d’una xarxa de clavegue-
ram per buit a les tres urbanitzacions. A més d’una depuradora a la zona i les obres
per dotar o remodelar la totalitat de serveis a les zones urbanes d’abastiment, enllu-
menat públic, asfaltat i voravies.


Des d’un punt de vista econòmic, no hi ha cap ajuda previst d’Europa, Madrid, el
Govern balear o el Consell de Mallorca, a les quals es pugui adherir l’Ajuntament
de Llucmajor per afrontar aquesta obra. Només existeix el compromís del Govern
de les Illes Balears per construir la depuradora.

En aquest sentit, Serra adverteix que “l’elevat cost d’aquest projecte farà que cada propietari hagi de fer front al pagament de 30.000€ en contribucions especials, una quantitat difícilment assumible
per molts de veïns”. Serra recorda que “parlam d’un projecte descomunal de prop de 43 milions d’euros i l’Ajuntament de Llucmajor mai no ha emprès una inversió d’aquesta
envergadura”.


Per la seva banda, l’Ajuntament hauria d’assumir entre 5 i 10 milions d’euros del
romanent de tresoreria però a l’hora de fer-ne ús pensam que ja no podrà per les
limitacions de despesa que actualment estan suspeses.

DUBTES SOCIALS


Al fet d’haver de pagar contribucions especials s’hi ha d’afegir la manca de “mà es-
querra” de l’Ajuntament de Llucmajor que a hores d’ara i amb unes contribucions
especials tan elevades a l’horitzó encara no s’ha reunit ni informat als veïnats de la
zona per explicar el projecte ni les seves conseqüències.


A més, Miquel Serra apunta que “des de MÉS per Llucmajor també estem preocu-
pats perquè no s’ha analitzat adequadament el creixement urbanístic i poblacional
que es podria desfermar en una zona que no està adequadament dotada de ser-
veis bàsics com ara escola o centre de salut entre altres”.

En aquest sentit, Serra afegeix que “tampoc està garantit l’abastiment d’aigua ni les connexions per carretera, ja que la d’urbanitzacions ja presenta símptomes de saturació”.

DUBTES AMBIENTALS

Especialment greu és el cas de l’existència a la zona de la Cova de Pas de Vall-
gornera que està protegida com a Zona d’Especial Conservació (ZEC). Serra expli-
ca que “no existeix un estudi d’impacte ambiental a la Xarxa Natura 2000 per tal de
complir amb requeriments de la legislació vigent”. No existeix un informe de reper-
cussions ambientals a la Xarxa Natura 2000 per tal de complir amb els requeri-
ments de la legislació vigent. Serra vol incidir en el fet que “la cova d’es Pas de Va-
llgornera és única, espectacular i no entenem com l’Ajuntament de Llucmajor la pot
amenaçar plantejant aquest projecte”.


Així mateix, el sòl urbà de les tres urbanitzacions és contigu als dos espais prote-
gits de la Xarxa Natura 2000, que són susceptibles de veure’s afectats per les ac-
tuacions, el LIC i ZEPA del Cap Enderrocat – Cap Blanc i el ZEC i ZEPA de l’arxipè-
lag de Cabrera. No es pot fer cap passa sense disposar dels informes ambientals
favorables. Realitzar una despesa d’1,1 milions d’euros sense conèixer la viabilitat
ambiental seria una gran irresponsabilitat.

DUBTES TÈCNICS

Amb tot, cal recordar que l’organisme de referència en l’àmbit geològic d’Espanya,
l’IGME (Instituto Geológico y Minero de España) va redactar un complet informe el
juny del 2017 sobre la zona i on a les seves conduccions en el qual advertia que
“una obre de clavegueram suposa un elevat risc d’enfonsament, per la qual cosa la
seva execució és molt poc viable i, en cas de fer-se hauria de comptar amb totes
les garanties necessàries per evitar riscos de col·lapse i alteracions del sistemaambiental de la cavitat”. L’IGME plantejava com alternativa la instal·lació de foses sèptiques estanques a cada habitatge, estratègia que es va seguir durant la passada legislatura.

CONCLUSIONS:

Són massa dubtes per a un projecte tan important i tenim la sensació que és l’enè-
sima ocasió on ens volen vendre fum, anunciant un projecte que difícilment podrà
executar-se. Però aquest pic el fum ens costarà 1,1 M d’euros d’un projecte amb
molta possibilitat haurà de romandre dins d’un calaix eternament.

Des de Més per Llucmajor demanam un estudi adequat de la situació que complei-
xi quatre eixos fonamentals:

1- Fer cas a l’IGME quan recomanava la creació d’una comissió mixta formada per
Ajuntament, altres administracions i experts per cercar la solució més adient. Fet
que no s’ha realitzat. També respecte a fer un estudi geofísic més complet, carrer
per carrer del projecte. No s’ha fet.
2- Xerrar amb els veïnats sobre el projecte i les conseqüències, econòmiques i so-
cials, d’aquest.
3- Fer un estudi econòmic i jurídic de les conseqüències de declarar no urbanitza-
ble de la zona (sobretot a la part afectada per la cova).
4- No fer la despesa de fer un projecte (1,1 M) fins que els dubtes s’hagin resolt de
forma adequad

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s