ESTUDI DE LA TAXA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

18 de gener de 2022

Amb la finalització de l’any hem tengut accés a l’estat d’execució del pressupost 2021. Aquest document inclou els ingressos i despeses reals realitzades durant l’any.

A partir d’aquestes dades hem realitzat l’estudi de la situació de la taxa municipal de recollida i tractament de RSU.

INGRESSOS

Els ingressos han augmentat 1.100.000 euros respecte al 2020. Entre les causes d’aquesta variació hi ha la fallida implantació de la Inspecció Tècnica de Residus (RSU), una fallida que ve donada perquè només s’hi va apuntar una de cada quatre llars llucmajoreres. La conseqüència és que l’Ajuntament de Llucmajor ha ingressat 800.000 euros més.

El segon increment, uns 200.000 euros, provendria del major control sobre les construccions en rústic (habitatges que fins ara no pagaven aquesta taxa) i la tercera causa de l’augment d’ingressos estaria l’augment en el reciclatge dels llucmajorers, que ha provocat que els ingressos per la venda del material provinent de la recollida selectiva hagin augmentat uns 100.000 euros (un 25% més que a l’any anterior).

INGRESSOS
Taxa servei de recollida i tractament de RSU7983361,3
Venda material recollida selectiva398733,1
Total ingressos8382094,4

DESPESES

Les despeses també han sofert diferències al llarg del 2021. La diferencia principal és la disminució dels residus recollits i incinerats que han suposat una disminució en 500.000 euros de la despesa. Aquest estalvi tornaria a ser gràcies als llucmajorers i llucmajoreres que realitzen unes bones pràctiques a l’hora de separ adequadament els residus i també a la menor activitat comercial i turística provocada per la COVID-19.

DESPESES
Transport i gestió parcs verds, vigilància i recollida volum i poda1.744.622,10
Treball altres empreses recollida selectiva i parcs verds30.468,00
Servei seguiment dels servei de recollida, transport i parcs verds51.310,28
Electricitat i aigua a parcs verds4.326,75
Servei de recollida dels contenidors selectiva205.067,10
Servei recollida i transport de RSU – FCC1.707.026,65
Cost personal ajuntament afectat al servei819.600,00
Cost maquinària i vehicles municipals171.700,00
Assegurança responsabilitat civil general5.000,00
Subministraments i despeses diverses10.000,00
Despesa variable160.000,00
Planta de valorització – TIRME1.506.692,04
Gestió final de residus – MAC INSULAR362.634,27
Lloguer maquinaria RSU1.595,78
Cost personal ajuntament afectat al servei78.700,00
Publicitat campanyes RSU18.000,00
Cost recaptació de la taxa48.866,85
TOTAL DESPESES RECOLLIDA I TRACTAMENT RSU6.925.609,82

CONCLUSIÓ

L’ajuntament incompleix l’article 24 deL Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals quan diu que l’import recaptat per les taxes no pot excedir el cost real del servei. Amb les dades aportades per l’Ajuntament de Llucmajor sobre l’execució del pressupost, es mostra que el 2021 la taxa de recollida i tractament de Residus Sòlids Urbans recapta 1,4 milions d’euros més del que gasta per prestar aquest servei.

L’Ajuntament n’és conscient i ho amaga. Al mes d’octubre la taxa es va debatre al ple i des de MÉS per Llucmajor vàrem advertir de la manca d’un informe preceptiu que informàs sobre la relació d’ingressos i despeses. L’equip de govern en solitari va aprovar la taxa per al 2022, amb els vots en contra de l’oposició i els advertiments per parts dels serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament sobre la irregular tramitació de la taxa.

L’equip de govern no està compensant adequadament al ciutadà que realitza bones pràctiques mediambientals, separant adequadament els seus residus. El reciclatge al 2021 ha augmentat un 25% respecte a l’any anterior sense que aquest fet i l’estalvi associat per a l’ajuntament hagi repercutit sobre el ciutadà compromès.

Tampoc s’està convidant al ciutadà perquè s’adhereixi al programa d’Inspecció Tècnica de Residus ITR.

L’estalvi de 100 euros als bars i restaurants s’ha comprovat com un acte de propaganda, de postureig. Aquesta mesura té un cost de 14.000 €, quan com hem vist la quantitat disponible és 100 vegades superior. Amb una taxa ben ajustada, cada habitatge, cada comerç, cada negoci podria experimentar una rebaixa de la seva taxa en un percentatge superior al 20%.

Una millora del servei que espera s’eternitza. Recordar que el 2019 es va deixar molt avançat el projecte del nou servei de recollida i tractament de residus, una millora del servei necessària i esperada pels llucmajorers.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s